งานเสวนา อ่าน "Conatus"

Event Date: 
Saturday, 17 August, 2019 - 13:00

"เราจะสร้างชีวิตของเราอย่างไรภายใต้อำนาจควบคุมของระบบทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 ?" 

ขอเชิญนักอ่านและผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาเพื่อช่วยกันหาคำตอบให้กับคำถามข้างต้นและพูดคุยถึงความคิดเรื่องระบบทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การปฏิวัติ การปลดปล่อยของพหุชน และตอบโต้ต่อการอำนาจที่ควบคุมชีวิตเรา

ในงานเสวนา | อ่านหนังสือ "CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21" |

ผลงานของเก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ นักวิชาการ และนักเขียนซึ่งมีผลงานหนังสือกับสำนักพิมพ์ Illuminations Editions มาแล้วหลายเล่ม
.
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น.
ร้านหนังสือ Bookmoby Readers’ Café ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (bacc) https://web.facebook.com/events/465113757661977/

ร่วมเสวนาโดย
1. ดุลยภาพ จาตุรงคกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ จาก สนพ. Illuminations Editions
___
ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์