เปิดตัวหนังสือ “คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์" [เชียงใหม่]

Event Date: 
Wednesday, 11 September, 2019 - 02:30

เปิดตัวหนังสือ “คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา”

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ม.ช.

วิทยากร
อานันท์ กาญจนพันธุ์
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
อนุสรณ์ อุณโณ

ดำเนินรายการ
ชัยพงษ์ สำเนียง

จัดโดย
โครงการ การสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.ช. และสำนักพิมพ์เคล็ดไทย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์