บรรยายสาธารณะ Public Lectures ปฏิวัติ 2475 : อยากจำ vs อยากลืม 1932 Revolution : Remembering or Forgetting เรื่อง "4 ทหารเสือคณะราษฎร สร้างประชาธิปไตย"

Event Date: 
Sunday, 29 September, 2019 - 13:00

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 309 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ถ่ายทอดสด Facebook-live, https://www.facebook.com/textbooksproject/,)

12.30 ลงทะเบียน

13.00 บรรยาย "4 ทหารเสือคณะราษฎร สร้างประชาธิปไตย" โดย
บัญชร ชวาลศิลป์
ชัชฎา กำลังแพทย์
กษิดิศ อนันทนาธร
ชัยธวัช สีผ่องใส
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินรายการ

15.30 ถาม – ตอบ อัครพงษ์ ค่ำคูณ พิธีกร

จัดโดย
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์