งานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2562

Event Date: 
Monday, 14 October, 2019 - 07:30

เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2562 วัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

07.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 14 รูป

08.30 น. พิธีกรรม 3 ศาสนา

09.00 น. ร่วมวางพวงมาลารำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

10.45 น. ปาฐกถา 14 ตุลา “นิติรัฐและนิติธรรม กับ ระบอบประชาธิปไตยไทย” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์