งานรำลึก 43 ปี 6 ตุลา

Event Date: 
Saturday, 5 October, 2019 - 13:00 to Sunday, 6 October, 2019 - 18:30

งาน “ครบรอบ ๔๓ ปี ๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙” ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง LA๑๐๗ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ "ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” และหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง LA๑๐๗ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
- “เสียงจากแดนไกล” สัมภาษณ์สดทางไกล ผศ.จรัล ดิษฐาอภิชัย
อดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ ๖ ตุลา อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน
และอดีตศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
- การเสนอและอภิปรายผลสำรวจ “ความเห็นนักศึกษาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสันต์
นายชนกชนน์ บุญปลูก
นายพรอินทร์ ชัยบัตร์
นางสาวซูรัยยา วาหะ

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๐ น.
- ปาฐกถาหัวข้อ “ปัญหารัฐธรรมนูญ”
- ปาฐกถา ๑ : สุรพล สงฆ์รักษ์ รัฐธรรมนูญในสายตาประชาชน
- ปาฐกถา ๒ : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ว่าด้วยปัญหารัฐธรรมนูญ

เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๗.๐๐ น.
- การเสวนาหัวข้อ “พรรคการเมืองกับการแก้รัฐธรรมนูญ”
โดย ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ
ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่
ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์
ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา
ตัวแทนพรรคประชาชาติ
ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น.
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต และ อ่านรายชื่อผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ
พิธีวางพวงมาลาและดอกไม้ ณ ประติมานุสรณ์ “๖ ตุลาคม ๒๕๑๙”
บทกวีรำลึกจากตัวแทนนิสิตนักศึกษา

เวลา ๙.๐๐-๙.๓๐ น.
ปาฐกถา รำลึกเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
โดย นพ. สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี อดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ

เวลา ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.
พิธีมอบรางวัล “จารุพงษ์ ทองสินธุ์เพื่อประชาธิปไตย”

เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เสวนาหัวข้อ
“จาก ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ถึงวิกฤตการเมืองร่วมสมัย: สี่ทศวรรษแห่งความสูญเปล่าเรายังคงฆ่ากัน”

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
ฉายภาพยนตร์สั้น เหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.
การแสดงละครใบ้
โดย กลุ่มลานยิ้มการละคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น.
การแสดงดนตรีแร็พ
โดย วง Kabot Zabot มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา ๑๓.๔๕-๑๕.๔๕ น.
การโต้สาระวาที จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
หัวข้อ “เปิดเสรีให้สื่อไทย เป็นภัยกว่าให้รัฐควบคุม”

เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น.
ตอบคำถามชิงรางวัล

เวลา ๑๖.๐๐-๑๖-๔๕ น.
October talk
โดย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน)

เวลา ๑๖.๔๕-๑๘.๓๐ น.
มินิคอนเสิร์ต ๔๓ ปี ๖ ตุลาฯ

จบงาน

หมายเหตุ
ชมนิทรรศการ ๖ ตุลาฯ บริเวณโถง หอประชุมศรีบูรพา
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์