นิทรรศการ ประจักษ์ | พยาน โดยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

Event Date: 
Saturday, 5 October, 2019 - 10:00 to Sunday, 6 October, 2019 - 20:00

นิทรรศการ ประจักษ์ | พยาน โดยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา วันที่ 5-6 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00-20.00 นาฬิกา หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสวนา วัตถุพยาน กับความทรงจำบาดแผล เนื่องในโอกาสเปิดนิทรรศการ ประจักษ์ I พยาน

5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 401 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

วิทยากร

- นัดดา เอี่ยมคง
พี่สาว ดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลา

- ธนาวิ โชติประดิษฐ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

- จุฬารัตน์ ดำรงวิธีธรรม
ผู้เขียน ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย

- ธนาพล อิ๋วสกุล
ผู้จัดการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

ดำเนินรายการโดย
- กษิดิศ อนันทนาธร
ผู้จัดการโครงการระดมทุนสร้าง "สวนป๋วย" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์