ครช. จัดงาน สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

Event Date: 
Saturday, 5 October, 2019 - 13:30

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เชิญร่วมนับหนึ่งกับการสร้าง "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ด้วยการแถลงผลสำรวจความเห็นนักศึกษาใน 30 มหาวิทยาลัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาว่าด้วยปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และการเสวนาหัวข้อพรรคการเมืองกับการแก้รัฐธรรมนูญ

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ
.
13.30-14.30 น. การเสนอและอภิปรายผลสำรวจ “ความเห็นนักศึกษาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ”
.
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ: ชี้แจงความเป็นมาและภาพรวมของกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สามชาย ศรีสันต์: วิเคราะห์ผลการสำรวจ
นายชนกชนน์ มากปลูก (นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์): ความเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
นายพรอินทร์ ชัยบัตร์ (นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่): ความเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
นางสาวซูรัยยา วาหะ (นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้): ความเห็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
.
14.30-15.10 น. ปาฐกถาหัวข้อ “ปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”
.
- ปาฐกถา 1: สุรพล สงฆ์รักษ์ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในสายตาประชาชน
- ปาฐกถา 2: เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง ว่าด้วยปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
.
15.10-17.00 น. การเสวนาหัวข้อ “พรรคการเมืองกับการแก้รัฐธรรมนูญ”
สุทิน คลังแสง ตัวแทนพรรคเพื่อไทย
ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่
ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์
ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ตัวแทนพรรคประชาชาติ
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์