เสวนา “อนาคตที่อยากเห็น การศึกษาที่อยากเป็น”

Event Date: 
Saturday, 5 October, 2019 - 12:30

" put your hand up " ครูขอสอน ชวนขยับการศึกษา จากพลังกลุ่มครูตัวเล็กๆ ที่หาญกล้าลุกขึ้นมา ยกมือตั้งคำถาม ยกมือแสดงความคิดเห็น ลงมือกระทำการศึกษาที่อยากให้เป็น

มาร่วมกันยกมือ ยกใจ ยกคุณภาพการศึกษาไทย ที่อยากเห็นไปด้วยกัน เราจะไม่ยอมจำนน ให้ใครมาชกเราอีกแล้วเริ่ม(รวมพลังการ)ยก(มือ)ครั้งที่ 1 วันครูโลก 5 ตุลาคมนี้

กำหนดการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2562

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 – 14.30 น. เสวนา “ อนาคตที่อยากเห็น การศึกษาที่อยากเป็น”

14.30 - 17.00 น. ระดมไอเดียออกแบบ “ การศึกษาที่อยากเห็น”
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ :
https://forms.gle/6sRSW6ZgqgfZvuPr5
.
สถานที่จัดงาน :
ชั้นใต้ดิน Siam Innovation District (สยามวัน)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 088-3622172 (พล)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์