เสวนา-บรรยายพิเศษเรื่อง "ทุนนิยมไทย จากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงรัฐสมัยใหม่กับปัญญาชน"

Event Date: 
Wednesday, 9 October, 2019 - 10:00

สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ภูมิใจนำเสนอ กิจกรรมเสวนา-บรรยายพิเศษเรื่อง "ทุนนิยมไทย จากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงรัฐสมัยใหม่กับปัญญาชน" ในวันพุธนี้ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ 10.00-16.30 น.

ขอบอกว่าชื่อแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรา คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และ ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง หนึ่งเดียวของเราจากสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

แบ่งไทม์ไลน์ง่ายๆ ช่วงเช้าเราจะจัดฉายภาพยนตร์ ฟรี!
10.00-12.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง "14 ตุลา สงครามประชาชน"

ภาคบ่าย
13.30-16.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อทุนนิยมไทยฯ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/L4JtTJJYsDwxH7oT8

พื้นที่ประชาสัมพันธ์