สัมมนา บริการวิชาการ “ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต”

Event Date: 
Thursday, 10 October, 2019 - 09:00

“ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต” คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ ในเวที “ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ”

จากวิทยากร ดังนี้
– ผู้แทนศาลยุติธรรม
– รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท (คณะนิติศาสตร์ มธ.)
– อาจารย์เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง (คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ)
– นายสมชาย หอมลออ
(นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน)
– นายอธึกกิต แสวงสุข หรือ “ใบตองแห้ง” (สื่อมวลชน)

ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
(ห้องประชุมสุรเกียรติ์ฯ ชั้น 4)

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/D8zep

กิจกรรมนี้มีการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook live

พื้นที่ประชาสัมพันธ์