สัมมนา “แรงงานนอกระบบ:งานที่มีคุณค่ากับอนาคตที่ท้าทาย”

Event Date: 
Friday, 11 October, 2019 - 08:30

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนา “แรงงานนอกระบบ:งานที่มีคุณค่ากับอนาคตที่ท้าทาย” วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคเช้าพบกับการเสวนาและอภิปรายประเด็นแรงงานนอกระบบในมิติต่างๆ ส่วนภาคบ่ายเป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย/พัฒนา เพื่อหาช่องว่างในประเด็นท้าทายในอนาคตร่วมกัน

(จำกัดที่นั่ง 50 ท่านเท่านั้น)

กำหนดการและแบบตอบรับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTQW83_NUP-5M2_2NYf4IOW8JeVneOGuEFdCgRax-SB73qnQ/viewform

พื้นที่ประชาสัมพันธ์