เวทีระดมความเห็น “สมัชชาคนจน” ต่อร่าง รธน. ฉบับประชาชน

Event Date: 
Wednesday, 9 October, 2019 - 17:00

เวทีระดมความเห็น “สมัชชาคนจน” ต่อร่าง รธน. ฉบับประชาชน

“สมัชชาคนจน” อยากได้ รธน.แบบไหน อยากแก้เรื่องอะไร อยากแก้มาตราไหน

พบกัน 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ที่ชุมนุมสมัชชาคนจน ริมคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่ง UN

จัดโดย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน l ครช.

พื้นที่ประชาสัมพันธ์