เสวนา: นโยบายการเมืองไทยกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ [ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม]

Event Date: 
Tuesday, 15 October, 2019 - 08:00

ขอเชิญร่วมงานเสวนา นโยบายการเมืองไทยกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

วิทยากรโดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล
และ คุณปดิพัทธ์ สันติภาดา

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. (ช่วงเสวนาเริ่ม 09.30-11.30 น.) ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ครั้งที่ 6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์