เสวนาเรื่อง "ไตรปิฎก -​ไทยปิฎก : พุทธศาสนาไทยบนทางแพร่ง"

Event Date: 
Thursday, 7 November, 2019 - 13:00

7 พฤศจิกานี้ จะมีเสวนาเรื่อง "ไตรปิฎก -​ไทยปิฎก : พุทธศาสนาไทยบนทางแพร่ง" เวลา 13.00-16.00 น. ที่คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ไตรปิฎก -​ไทยปิฎก : พุทธศาสนาไทยบนทางแพร่ง"

ณ ห้อง ศศ.206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้ร่วมเสวนา
1. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้แต่งหนังสือ 'ไทยปิฎก'
2. พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แห่งวัดสร้อยทอง
3. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. วิศรุต บวงสรวง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโดยสำนักพิมพ์ Illuminations Editions เห็นว่าจะมี Live 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์