รอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี [เชียงใหม่]

Event Date: 
Saturday, 2 November, 2019 - 13:00

ขอเชิญร่วมงาน "รอยต่อและจุดตัด" อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี 

2 พฤจิกายน 2562 ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช. ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

13.00 น. เปิดงาน: สิงห์ สุวรรณกิจ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

13.10 น. "คนแคระบนบ่าอาจารย์อรรถฯ: วิชาการและกิจกรรมสังคมไทย"

14.40 น. "มองรอบด้านชีวิตและงานอาจารย์อรรถจักร์"

16.10 น. กล่าวปิด: ชยันต์ วรรธนะภูติ, พะตี จอนิ โอโดเชา 

**ภายในงาน มีหนังสือรวมบทความจำหน่ายในราคาพิเศษ**

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์