เสวนาเปิดตัวหนังสือ 'อัสดงคตมายา...ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติของมนุษย์'

Event Date: 
Saturday, 9 November, 2019 - 14:00

สำนักพิมพ์ Illuminations Editions ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ 'อัสดงคตมายา...ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติของมนุษย์' หรือ The Western Illusion of Human Natureฯ ของมาร์แชล ซาห์ลินส์ (Marshall Sahlins) นักมานุษยวิทยาระดับยักษ์ใหญ่ในวงการ
(แปลโดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และพนา กันธา)

เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากร 2 ท่าน มาพูดคุยถึงหนังสือเล่มนี้คือ
1. เกษม เพ็ญภินันท์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ยุกติ มุกดาวิจิตร สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ บก.ประจำเล่ม

ที่ร้าน Bookmoby ณ baac วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น.

พื้นที่ประชาสัมพันธ์