เสวนารัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 27 “โซเชียล(มีเดีย)ธิปไตย พลวัตใหม่ประชาธิปไตยบนโลกออนไลน์”

Event Date: 
Thursday, 7 November, 2019 - 13:00

เสวนารัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 27 “โซเชียล(มีเดีย)ธิปไตย พลวัตใหม่ประชาธิปไตยบนโลกออนไลน์”  

พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากทั้งวงการวิชาการ การเมือง และสื่อมวลชนอย่าง
• รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
• คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ หัวหน้าบรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ร้อยเอก จารุพล เรืองสุวรรณ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Cha ba The Grand 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิม 1)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์