ชวนถก ดุษฎีนิพนธ์ "ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย พ.ศ. 2495-2535 : ข้อเสนอใหม่ทางวิชาการ"

Event Date: 
Friday, 15 November, 2019 - 13:30

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ รัฐศาสตร์หลากฉากทัศน์ ชวนถก ดุษฎีนิพนธ์ "ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย พ.ศ. 2495-2535 : ข้อเสนอใหม่ทางวิชาการ" เสนอโดย: ดร.อาสา คำภา (วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์)

ร่วมอภิปรายโดย: ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์