เสวนาว่าด้วยบทบาทการสื่อสารทางการเมืองของคนรุ่นใหม่

Event Date: 
Friday, 8 November, 2019 - 14:00

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการเมือง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลมีเดีย และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามการเมืองจากช่องทางต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย

ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน “การเมืองเรื่องของคนรุ่นไหน? งานเสวนาว่าด้วยบทบาทการสื่อสารทางการเมืองของคนรุ่นใหม่“ ร่วมกับวิทยากรหลากประสบการณ์

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมดร.เทียมโชควัฒนา ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2562 https://forms.gle/GYSsFFDUpyeKsnv86

พื้นที่ประชาสัมพันธ์