เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง "รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา"

Event Date: 
Friday, 15 November, 2019 - 13:00

วันศุกร์ที่ 15  พฤศจิกายน 2562  เวลา  13.00 - 16.30 น  ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

 

13.00-13.15 น. ลงทะเบียน  

13.15-13.30 น. นำเสนอปัญหาและทางออกการปฏิรูปการศึกษาไทย  โดย นายวรภัทร วีรพัฒนคุปต์ นักกิจกรรมเยาวชน กรรมการครป.  

13.30-16.30 น. เสวนา "รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา"

นำโดย นายพิภพ ธงไชย เลขานุการมูลนิธิเด็ก

นางสาวณัฏฐา มหัทธนา ครูและนักกิจกรรม

นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผอ.สถาบันนโยบายศึกษา

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ครูยีราฟ) ผู้ก่อตั้ง Saturday School หรือ ‘โรงเรียนวันเสาร์'

ฯลฯ

 

ดำเนินรายการและสรุปข้อเสนอโดย นายเมธา มาสขาว เลขาธิการ ครป.

 

รับฟังข้อเสนอและกล่าวปิดท้ายโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน*

จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) เครือข่ายภาคประชาชน และ 30 องค์กรประชาธิปไตย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์