เสวนา: ประเทศไทย วิกฤต ความหวัง อนาคต? พร้อมแถลงข่าว

Event Date: 
Monday, 25 November, 2019 - 15:30

แถลงข่าว และเสวนา เนื่องในวาระการเปิดรับรายชื่อ "รางวัลสันติประชาธรรม ปี 2562"

และเสวนาในหัวข้อ "ประเทศไทย: วิกฤต ความหวัง อนาคต?"

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์1 เวลา 14.00 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.30 น.)

วิทยากรโดย

1.ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ในมุมมองด้านสังคมศาสตร์

2.ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ในมุมมองเศรษฐกิจ

3.โอม ค็อกเทล
นักร้องชื่อดัง ในทัศนะคนรุ่นใหม่

4.บรรจง นะแส
ในทัศนะ NGO รุ่นแรกๆของประเทศไทย

5.กษิดิศ อนันทนาธร
ผู้ดำเนินรายการ

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
https://forms.gle/m1aaTLBKC6vM4KDP6
*ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์