เวที ครช.สัญจร . "จาก ESB สู่ EEC พลวัตของการพัฒนา รอยยิ้มของนายทุน คราบน้ำตาคนจน:รัฐธรรมนูญที่ไม่เพียงพอ"

Event Date: 
Monday, 2 December, 2019 - 09:30

วัน 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30- 17.00 น. ณ ห้อง Pollaw 402 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09.30–09.40 น. กล่าวรายงาน โดยหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

09.40 –10.00 น. เปิดการสัมมนา โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10.00 – 10.40น. กล่าวต้อนรับและปาฐกถาหัวข้อ “รัฐธรรมนูญประชาชน” โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ประธานคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)

10.40– 11.40 น. ปาฐกถา เรื่อง “จาก ESB สู่ EEC พลวัตของการพัฒนา รอยยิ้มของนายทุน คราบน้ำตาคนจน: รัฐธรรมนูญที่ไม่เพียงพอ"

โดย ดร.สมนึก จงมีวศิน

11.40- 12.40 บรรยายพิเศษ“EEC และ สิทธิชุมชน: การพัฒนาที่ไม่เห็นหัวชาวบ้านรัฐธรรมนูญที่ไม่พิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชน”

โดย ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

13.30– 16.30 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “จาก ESB สู่ EEC พลวัตของการพัฒนา รอยยิ้มของนายทุน คราบน้ำตาคนจน: รัฐธรรมนูญที่ไม่เพียงพอ”

โดย

ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน

- ดร.สมนึก จงมีวศิน
- รังสรรค์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- สรายุทธ์ สนรักษา กลุ่มเครือข่ายรักแม่พระธรณี

ตัวแทนพรรคการเมือง

- รินทิรา วัฒนวงษ์ภิญโญ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการพลังงาน พรรคเพื่อไทย
- เบญจา แสงจันทร์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ​พรรคอนาคตใหม่​
- พรรคพลังประชารัฐ

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร ศรียากูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

16.30 – 17.00 น. พิธีปิดการสัมมนา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์