เสวนาวิชาการนับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในหัวข้อเรื่อง “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา”

Event Date: 
Thursday, 23 January, 2020 - 13:30

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการนับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในหัวข้อเรื่อง “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา” บรรยายโดย อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และร่วมเสวนาโดย ดร. ประชาธิป กะทา สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

         

พื้นที่ประชาสัมพันธ์