เสวนาในหัวข้อ "พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย"

Event Date: 
Wednesday, 8 January, 2020 - 13:30

ท่ามกลางกระแสความผันผวนทางการเมือง  ภายใต้กฎกติกาที่ถูกออกแบบโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้ระบอบประชาธิปไตยไทย  ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายว่าจะยังรักษาหลักการที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไว้ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในยามที่พรรคการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนถูกทำให้อ่อนแอลง

ด้วยเหตุนี้ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ร่วมกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง และเครือข่ายภาคประชาชน People GO จะจัดเสวนาในหัวข้อ "พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย"

ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากรประกอบด้วย

๐ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๐ รศ.โคทม อารียา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

๐ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน "People Go"

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์