สายธารการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและพื้นที่ของนักศึกษาในปัจจุบัน

Event Date: 
Wednesday, 5 February, 2020 - 13:00

ชมรมสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRCCMU)  ร่วมกับ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และ ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรม "สายธารการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและพื้นที่ของนักศึกษาในปัจจุบัน" ร่วมพูดคุยกับ

ปิยรัตน์ จงเทพ ผู้ประสานงานพรรค อนาคตใหม่และอดีตนักกิจกรรม
ธนาธร  วิทยเบญจางค์ ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
สมคิด จิตดำริห์ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่ประชาสัมพันธ์