เทศกาลเสวนาภาพยนตร์อุษาคเนย์ ประจำปี 2563 ตอน “หนังชังชาติ (อื่น)”

Event Date: 
Wednesday, 5 February, 2020 - 16:30 to Wednesday, 26 February, 2020 - 20:30

ขอเชิญทุกท่านมารับรู้ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์
เทศกาลเสวนาภาพยนตร์อุษาคเนย์ ประจำปี 2563
ตอน “หนังชังชาติ (อื่น)”

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30-20.30 น.
ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์
และห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต
จัดโดย ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

16.30 – 17.00 น. ลงทะเบียน
17.00 – 18.00 น. นำเข้าสู่เสวนาภาพยนตร์โดย วิทยากรผู้ดำเนินรายการ
18.00 - 20.00 น. ชมภาพยนตร์และร่วมวิจารณ์เนื้อหา
20.00 –20.30 น. ร่วมอภิปรายและผู้ชมถาม-วิทยากรตอบ
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพยนตร์อินโดนีเซียเรื่อง “SOEKARNO”
ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์
ร่วมพูดคุยกับ
- ผศ. ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มธ.
- อ.ชนม์ธิดา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์ มธ.

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์เรื่อง “1898: Los últimos de Filipinas”
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต ร่วมพูดคุยกับ
- ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.
- อ.เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพยนตร์มาเลเซียเรื่อง “Rise: Ini Kalilah”
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต
ร่วมพูดคุยกับ
- อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ มีสันฐาน คณะศิลปศาสตร์ มธ.
- วทัญญู ใจบริสุทธิ์ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพยนตร์เมียนมาเรื่อง “Twilight Over Burma”
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต
ร่วมพูดคุยกับ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช คณะศิลปศาสตร์ มธ.
- ชยาภัทร วารีนิล สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/orK37

พื้นที่ประชาสัมพันธ์