เสวนา “Trump: Impeachment, Elections, and War”

Event Date: 
Friday, 14 February, 2020 - 10:00

รัฐศาสตร์เสวนา ภาควิชาการปกครอง ขอเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยน กับ อาจารย์แฮม อาจารย์อู๋ อาจารย์นก และ อาจารย์พี่ตุ้ม ในงานเสวนา “Trump: Impeachment, Elections, and War”

ห้อง Smart Classroom อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/Khgg9GZmqnYe4VSL9
(สามารถ walk-in ได้ หากไม่สะดวกลงทะเบียน)

สอบถามเพิ่มเติม 022187204
หรือที่อีเมลล์ mapolgov.cu@gmail.com

พื้นที่ประชาสัมพันธ์