กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท กำลังจะจัดงาน “การศึกษาฆ่าฉัน” ครั้งที่ 2

Event Date: 
Saturday, 15 February, 2020 - 16:00

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท กำลังจะจัดงาน “การศึกษาฆ่าฉัน” ครั้งที่ 2 เป็นนิทรรศการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ สะท้อนปัญหาในระบบการศึกษาไทย

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00-18:00 น. ณ ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์