เสวนา : ประชาชนอยู่ตรงไหน เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

Event Date: 
Wednesday, 19 February, 2020 - 13:00

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่: ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา "สถาบันตุลาการ" เป็นส่วนหนึ่งของคู่ขัดแย้งผ่านคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่รับรองระบอบอำนาจนิยมในสังคมไทย ยิ่งในยามที่ที่มาของสถาบันตุลาการมีความเชื่อมโยงกับคณะรัฐประหาร

หลังการรัฐประหาร เมื่อปี 2557 สถาบันตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญถูกตั้งคำถามว่าเป็นกลไกในการพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นผู้บ่อนทำลาย โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่เหนือสถาบันการเมืองอื่นๆ

นักวิชาการทางนิติศาสตร์หลายคนนิยามปรากฎการณ์ที่สถาบันตุลาการกำลังแสดงแสงยานุภาพทางการเมืองว่า "ระบอบตุลาการธิปไตย" อันหมายถึงระบอบการปกครองที่ฝ่ายตุลาการมีบทบาทในทางการเมือง โดยเฉพาะการชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งทำให้แปรสภาพกลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจเหนือกว่าสถาบันการเมืองอื่น

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จึงเลือกจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ประชาชนได้อะไร เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน"

โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย

● ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● สัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์