บรรยายสาธารณะ เรื่อง "การเมืองของความทรงจำและการลบลืม: คณะราษฎรและการปฏิวัติ 2475"

Event Date: 
Friday, 20 March, 2020 - 13:00

บรรยายสาธารณะ Public Lectures ปฏิวัติ 2475 : อยากจำ vs อยากลืม 1932 Revolution : Remembering or Forgetting

เรื่อง "การเมืองของความทรงจำและการลบลืม: คณะราษฎรและการปฏิวัติ 2475"

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ถ่ายทอดสด Facebook-live, https://web.facebook.com/textbooksproject/,)

12.30
ลงทะเบียน

13.00
บรรยาย "การเมืองของความทรงจำและการลบลืม : คณะราษฎรและการปฏิวัติ 2475"

ธนาวิ โชติประดิษฐ
ชาตรี ประกิตนนทการ
ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ประจักษ์ ก้องกีรติ ดำเนินรายการ

15.30
ถาม – ตอบ

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมกับ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์