เสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

พื้นที่ประชาสัมพันธ์