เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ

Event Date: 
Wednesday, 11 March, 2020 - 13:30

เสวนาวิชาการหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ” ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

บรรยายโดยตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษา 7 ท่าน คือ

(1) นายณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์ กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) นายเจริญชัย มีแสง ชมรมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(3) นางสาวจิรฐิตา ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(4) นายณัฐชนน ไพโรจน์ สหภาพ นักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
(5) นายพินิจ ทองคำ กลุ่มนกพิราบขาวเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
(6) นางสาววิศัลยา งามนา กลุ่มดาวดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7) นายวิษณุ สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พื้นที่ประชาสัมพันธ์