Social Democracy Think Tank 2019 "วิกฤตความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ในนโยบาย กฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2560"

Event Date: 
Sunday, 15 March, 2020 - 13:00
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน
 
13.00-13.30 น.  ลงทะเบียน
13.30-16.30 น.  อภิปราย วิกฤตความเหลื่อมล้ำของโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ในนโยบาย กฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2560
 
-นายปรีดา เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจระหว่างประเทศ
-นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  ประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
-ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI.) 
-นายสาวิทย์ แก้วหวาน  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
-นายเมธา มาสขาว  เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)
ดำเนินรายการโดย นางสาวพิชญาพร โพธิ์สง่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 
จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สถาบันสังคมประชาธิปไตย  และเครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democrat Movement, Thailand)
สอบถาม 0925465949
หมายเหตุ: ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค Live (เพจ: สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ฯลฯ) โดยผู้จัดเชิญแต่สื่อมวลชน และบุคคลในเครือข่ายที่มาขอให้ใส่หน้ากากอนามัยมาเพื่อป้องกันไข้หวัด Covid-19 ด้วย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์