เสวนาออนไลน์ (WEBINAR): บทบาทของสื่อในการลดการตีตราและอคติในการรายงานข่าวการระบาดของโรคโควิด-19

Event Date: 
Monday, 4 May, 2020 - 14:00

วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัว การตีตรา และอคติต่อประชากรทั่วโลก สื่อมีบทบาทในการการรายงานข่าวเพื่อสร้างสังคมที่ร่วมมือร่วมใจกัน และป้องกันแก้ไขความแตกแยกในสังคมได้อย่างไร

รายละเอียด https://internews.zoom.us/meeting/register/tJUkfu-hrTwjGNKgbJ1lBp9mI_y7akpoJIRb?fbclid=IwAR0XBIaa76wG1iOIkX5isiMItsiv00oOxRtrz87D5UwQKCxLVFmZwjqnJpI

Internews ขอเชิญสื่อเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ หรือ Webinar สำหรับนักข่าว โดยเสวนาออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักข่าว บรรณาธิการข่าว ห้องข่าว และสำนักข่าวให้มีเครื่องมือและทฤษฎีในการนำเสนอข่าวเพื่อลดการตีตราและอคติที่อาจเกิดขึ้นในสังคมจากวิกฤติการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

Internews ขอเชิญท่านร่วมเสวนาออนไลน์กับวิทยากรรับเชิญ:
1. คุณพิณผกา งามสม, บรรณาธิการบริหาร Voice TV, https://voicetv.co.th/
2. ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต, อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, https://chula.ac.th/
3. คุณขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ, เจ้าของเพจเฟสบุ๊ก “มนุษย์กรุงเทพ ฯ”, https://www.facebook.com/bkkhumans/
4. คุณนัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์, นักข่าวประชาไท, https://prachatai.com/

เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์การรายงานข่าวการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตลอดถึงแนวทาง เคล็ดลับ เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อลดการตีตราทางสังคม

หากท่านสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ณัฐกานต์ สุมน เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อของ Internews ได้ที่
อีเมล์ nsumon@internews.org
โทรศัพท์ +66840330990 หรือ
ไลน์ ID natsumon

Internews ได้ทำงานในเรื่องสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อหยุดยั้งข่าวลือและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โครงการของ Internews ซึ่งได้รับทุนจาก H2H Network โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์การข่าวต่างๆ ในด้านทรัพยากรและเนื้อหาข้อมูลข่าวที่ผู้สื่อข่าวต้องการเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด และข้อมูลที่ผิดพลาดในวิกฤตการณ์นี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการทำข่าวและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยนักข่าวในการทำงานผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการรับมือข่าวลือและข้อมูลที่ผิดพลาดในการรายงานข่าวของท่าน โปรดติดต่อ Internews ที่ covid-19@internews.org

พื้นที่ประชาสัมพันธ์