ซีรี่ส์เสวนา ปฏิวัติ 2475: อยากจำ VS อยากลืม/ 1932 Revolution: Remembering or Forgetting . เรื่อง "การเมืองของความทรงจำและการลบลืมคณะราษฎรและการปฏิวัติ 2475"

Event Date: 
Wednesday, 20 May, 2020 - 16:00

คณะรัฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดซีรี่ส์เสวนา ปฏิวัติ 2475: อยากจำ VS อยากลืม/ 1932 Revolution: Remembering or Forgetting เรื่อง "การเมืองของความทรงจำและการลบลืมคณะราษฎรและการปฏิวัติ 2475"

ร่วมเสวนาโดย
-รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ (ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
-อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
-ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
-ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
.
ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
 รับชม LIVE พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 20 พ.ค.นี้ (เวลา 16.00-18.00 น.) ผ่านช่องทางเพจศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม นี้!! <สแกน QR Code ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์