DYP TALK #2 “โควิด : คนชายขอบ” (แรงงาน ชาติพันธุ์ คนจนเมือง)

Event Date: 
Wednesday, 13 May, 2020 - 20:00

พุธที่ 13 พ.ค. เวลา 20.00 น. พบกับ DYP TALK #2 มาร่วม พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสังคม ประเด็น “โควิด : คนชายขอบ” (แรงงาน ชาติพันธุ์ คนจนเมือง) วิทยากร ชัยพงษ์ สำเนียง, พิสิฐ นาสี, ทักษิณ บำรุงไทย

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live

https://www.facebook.com/DemocraticYouthforPublic

พื้นที่ประชาสัมพันธ์