เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “หกปีรัฐประหาร 22 พ.ค. 57 กับการเมืองไทยหลังโควิด-19: ปมความขัดแย้ง การปรองดอง และรัฐธรรมนูญ”

Event Date: 
Friday, 22 May, 2020 - 10:00

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทาง facebook live ในเพจ ครช.

พบกับ

ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) พัชนีย์ คำหนัก คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ

ดำเนินรายการโดย ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เป็นจุดเริ่มต้นของการยึดอำนาจประชาชนที่ส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ขณะเดียวกันเดือนพฤษภาคมยังมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญอีก 2 เหตุการณ์ คือ การสลายการชุมนุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 และ “พฤษภาเลือด 2535” เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในสภาวะปกติ หากแต่ยังทำให้การแก้ปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยในขณะนี้มีข้อจำกัดหลายประการ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวในกรอบของปัญหาและการแก้ไขรัฐธรรมฉบับปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อทบทวนว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้สาเหตุ เงื่อนไข และปัจจัยใด มีอะไรเป็นจุดร่วม

2. เพื่อวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างไร ทั้งในแง่ของชีวิตและสิทธิเสียงของประชาชน สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

3. เพื่อเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างไร และจะต้องแก้ไขหรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรเหตุการณ์เหล่านี้จึงจะไม่เกิดขึ้นอีก

พื้นที่ประชาสัมพันธ์