เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ รัฐศาสตร์หลากฉากทัศน์ ในหัวข้อ "ทฤษฎีรัฐศาสตร์ว่าด้วยทหารและพัฒนาการของประชาธิปไตย?"

Event Date: 
Friday, 5 June, 2020 - 21:00

เสวนาออนไลน์ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ รัฐศาสตร์หลากฉากทัศน์ ในหัวข้อ "ทฤษฎีรัฐศาสตร์ว่าด้วยทหารและพัฒนาการของประชาธิปไตย?"

นำเสนอโดย:
ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ (คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
.
ร่วมอภิปรายโดย:
รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
.
ดำเนินรายการโดย:
ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
สามารถติดตามชม LIVE ได้ทาง เพจศูนย์วิจัยฯ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์