88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

Event Date: 
Wednesday, 24 June, 2020 - 13:00

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ในวาระครบรอบ 88 ปี อภิวัฒน์สยาม
.
88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน
ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00-15.00 น.
.
#จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง
ร่วมเสวนาโดย
・ รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
・ ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต
・ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
・ อ.ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
・ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
・ ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

-----------

ช่วงที่ 2 เวลา 15.00-17.30 น.
.
#PRIDITALKS ครั้งที่ 4 “2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน”
・ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวเปิดงาน
ร่วมเสวนาโดย
・ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
・ ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
・ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
・ คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ นักเขียน
・ คุณประวิตร โรจนพฤกษ์ กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ ผู้ดำเนินรายการ

ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเพจสถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute และเพจศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม https://www.facebook.com/DJC.Center

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์