สสส. เสวนาทัศนะ จากจอร์จ ฟรอยด์ ถึงวันเฉลิม: จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร?

Event Date: 
Monday, 15 June, 2020 - 13:30

สสส. เสวนาทัศนะ จากจอร์จ ฟรอยด์ ถึงวันเฉลิม: จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร? วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.45 น. ที่ https://www.facebook.com/uclthailand

พื้นที่ประชาสัมพันธ์