เสวนาออนไลน์ "อำนาจของความรู้: ทีดีอาร์ไอ เทคโนแครต และ การเมืองของนโยบายเศรษฐกิจไทย"

Event Date: 
Monday, 22 June, 2020 - 13:30

เสวนาออนไลน์ ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังงานเสวนา "อำนาจของความรู้: ทีดีอาร์ไอ เทคโนแครต และ การเมืองของนโยบายเศรษฐกิจไทย"

วิทยากร:
- ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ และ ผู้เขียนหนังสือ "สถาบันคลุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ")
- ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI))
- รศ.ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนา จาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan)
.
ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเพจศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม Direk Jayanama Research Center ได้ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป.

พื้นที่ประชาสัมพันธ์