กิจกรรม SCORA Webinar: Sex Workers and COVID-19

Event Date: 
Saturday, 20 June, 2020 - 13:00

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ นานาชาติแห่งประเทศไทย #IFMSA_Thailand และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

SCORA Webinar: Sex Workers and COVID-19
กิจกรรมที่จะให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาต่างๆของพนักงานบริการในประเทศไทยช่วง Covid-19 โดย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Swing Thailand) รวมถึงรับฟังประสบการณ์การทำงานของแพทย์ที่ทำงานกับพนักงานบริการมาอย่างยาวนาน โดย พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ หัวหน้า หน่วยป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์