ครป. แถลงข่าว "ครป. กับข้อเสนอต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในการปรับ ครม.และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60"

Event Date: 
Tuesday, 23 June, 2020 - 15:30

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 15.30-16.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 3  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส).  ซอยวิภาวดี 11 (ซอยกระทรวงพลังงาน) จตุจักรฯ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) จะจัดแถลงข่าว "ครป. กับข้อเสนอต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในการปรับ ครม.และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60" นำแถลงโดย  ศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน ครป., กษิต ภิรมย์ ที่ปรึกษา ครป.,  เมธา มาสขาว เลขาธิการ ครป. และที่ปรึกษา/คณะกรรมการ ครป. ฯลฯ

แผนที่ สรส. (สามารถเสิร์ซหาใน google map ได้)
https://goo.gl/maps/Lt9MQpyVsuJjsUy67

พื้นที่ประชาสัมพันธ์