เสวนาวิชาการ "หยุด SOTUS ตัดวงจรเผด็จการ"

Event Date: 
Sunday, 2 August, 2020 - 12:30

ว่าด้วยระบบ SOTUS ในมหาวิทยาลัยว่ามีความเกี่ยวข้องและเป็นรากฐานของระบอบเผด็จการอย่างไร และทำไมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือมีจุดยืนต่อต้านระบอบเผด็จการจึงควรเลิกสนับสนุนระบบ SOTUS ในมหาวิทยาลัยของตนไปพร้อม ๆ กัน

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (อาคารด้านหลัง) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

12.30 น. ลงทะเบียน

12.50 น. กล่าวเปิดงาน / ยืนสงบนิ่ง 2 นาที รำลึก 2 เดือน การอุ้มหายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

13.00 น. เสวนา "หยุด SOTUS ตัดวงจรเผด็จการ"

ร่วมเสวนาโดย
- คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- คุณกีรติ ปั้นมณี เครือข่ายปฏิรูปรับน้องประชุมเชียร์เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Anti-SOTUS)
- คุณพิมพ์มาดา แก้วกสิ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
- ครูปณีต จิตต์นุกูลศิริ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดำเนินรายการโดย คุณพัชณีย์ คำหนัก คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)

16.00 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

จัดโดย คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ

* กรุณาสวมหน้ากากและนั่งเว้นระยะห่าง ในงานมีเจลล้างมือบริการให้ผู้เข้าร่วม

จบแล้วเวลา 17.00 น. มีกิจกรรม “ปั่นปลดแอก” ปั่นจักรยานจากอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ไปทำเนียบรัฐบาล

กดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/events/577047009627033/

พื้นที่ประชาสัมพันธ์