เสวนา เรื่อง "แรงงานกับการพัฒนาทักษะสู่อาชีพใหม่หลังโควิด"

Event Date: 
Sunday, 23 August, 2020 - 09:00

กับการพัฒนาทักษะสู่อาชีพใหม่หลังโควิด" วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563เวลา 09.00-15.30 น.

ถ่ายทอดสดทาง https://www.facebook.com/voicelabour.org

 

ช่วงเช้า
09.30 วิดิทัศน์ เรื่อง "ลูกจ้าง -เลิกจ้าง เส้นบางๆระหว่างชีวิต"
เสวนา เรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดหางานทำไมต้องทำ และทำอย่างไรดี? โดย
- รศ. ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้แทนกรมการพัฒนาฝี มือแรงงาน *
- คุณ วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
- เครือข่ายธุรกจิเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม *
- ผู้ใช้แรงงาน *
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่วงบ่าย
13.00ตัวอย่างที่ดีจากฝ่ายแรงงาน "เส้นทางอาชีพแรงงาน... จากในระบบสู่นอกระบบ" โดย คุณอรุณี ศรีโต ผู้นำกลุ่มแรงงานนอกระบบ

"โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ" โดย คุณศิริจรรยาพร แจ้งทองหลาง ผู้นำสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์