เสวนาวิชาการและเวทีระดมความคิด “สสร.แบบไหน…ที่คนไทยต้องการ”

Event Date: 
Saturday, 12 September, 2020 - 09:30

เสวนาวิชาการและเวทีระดมความคิด “สสร.แบบไหน…ที่คนไทยต้องการ” โดยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และองค์กรเครือข่าย วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์