บรรยายในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์แนวมาร์ก marx'economic บรรยายโดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา

Event Date: 
Friday, 11 September, 2020 - 17:00

 

สัปดาห์นี้พบกันการบรรยายในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์แนวมาร์ก marx'economic บรรยายโดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา...

โพสต์โดย TUMS Thammasat University Marxism Studies เมื่อ วันพุธที่ 9 กันยายน 2020

TUMS Thammasat University Marxism Studies สัปดาห์นี้พบกันการบรรยายในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์แนวมาร์ก marx'economic บรรยายโดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องสภากาแฟ Noc.C8 เวลา 17.00-19.00 น.

เอกสารประกอบก่อนเข้าคลาส

Capital volume 1

http://sandiegodsa.org/Marx/karl-marx-friedrich-engels-the-marx-engels-reader.pdf

บทที่ 1 commodities

Section 1 the two factors of Commodity: use-value and value (The stbstance of Value and the Magnitude of value) หน้า 302-308

Section 2 the two-fold character of the labour embodied in commodities หน้า 308-312

บทที่ 7 the labour-process and the process of production surplus-value

Section 1 the labuor-process or the production of use-values หน้า 344-351

Section​ 2 the production of surplus-value หน้า 351-361

แบบฟอร์มลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/1xMGKy9XvUBFT6lzu-bHcvAgPbRArw_hhCyQzIVRqjT4/edit

พื้นที่ประชาสัมพันธ์