เสวนาวิชาการ เรื่อง “คดีแสงเดือนจากชั้นต้นยกฟ้องสู่อุทธรณ์ลงโทษ บรรทัดฐานกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ไหน”

Event Date: 
Thursday, 17 September, 2020 - 08:30

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “คดีแสงเดือนจากชั้นต้นยกฟ้องสู่อุทธรณ์ลงโทษ บรรทัดฐานกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ไหน” วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (ตึกหลัง) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 09.30 น.    กิจกรรมละครจำลองสะท้อนกระบวนการยุติธรรมในคดีปัญหาป่าไม้ที่ดิน
09.30 – 10.00 น.    นำเสนอคดีแสงเดือน ตินยอด และคดีของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
    โดย        คุณพชร คำชำนาญ กองเลขานุการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
10.00 – 12.30 น.    เสวนา เรื่อง “คดีแสงเดือนจากชั้นต้นยกฟ้องสู่อุทธรณ์ลงโทษ 
บรรทัดฐานกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ไหน”
    นำเสวนาโดย    คุณสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษาอาวุโสมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ ทนายความสิทธิมนุษยชน
รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานกรรมการบริหารขปส.(พีมูฟ)
คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.พรรคประชาธิปัตย์
กรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
คุณประยงค์ ดอกลำใย ประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
ดำเนินการเสวนาโดย    คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว The Reporters
12.30 – 13.30 น.    พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30 –14.30 น.    ตัวแทน ขปส.ไปยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกา ที่สำนักงานศาลฎีกา สนามหลวง
14.30 – 15.00 น.    แถลงข่าว/สรุปปิดเวทีเสวนา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์