เวทีเสวนา "ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองและข้อเสนอต่อสังคม"

Event Date: 
Thursday, 17 September, 2020 - 16:00

เวทีเสวนา "ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองและข้อเสนอต่อสังคม" วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 16.00-18.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน (ห้องสตูดิโอ ชั้น 4)

15:30 น.  ลงทะเบียน

16:00 น.  กล่าวเปิดงาน โดยคุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ‘35
คุณเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)

16:20-17.30 น.  การเสวนา "ถอดบทเรียนประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองและข้อเสนอต่อสังคม"
ดำเนินรายการโดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ถอดบทเรียนจากมุมมองของแกนนำการชุมนุม ร่วมเสวนา โดย
1. คุณพิภพ ธงไชย อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2. คุณสมชาย หอมละออ คนเดือนตุลาและอดีตผู้ต้องหาคดี 6 ตุลาคม 2519
3. คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข อดีตกรรมการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) พ.ศ. 2534
   และอดีตแกนนำนักศึกษาในเหตุการณ์พฤษภา‘35
4. คุณจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
5. คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
   ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)
6. คุณณัฏฐา มหัทธนา อดีตแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

17:30 – 18:00 น.  แลกเปลี่ยน ซักถาม สะท้อนมุมมองจากมุมวิชาการและผู้สังเกตการณ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการด้านสันติวิธี
คุณฐาปนีย์ เอียดศรีไชย สื่อมวลชนที่ติดตามสถานการณ์ชุมนุมการเมืองอย่างต่อเนื่อง

18:00 – 18:30 น. ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น

จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถาม 0925465949

พื้นที่ประชาสัมพันธ์