เสวนา เรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด

Event Date: 
Sunday, 20 September, 2020 - 09:00

ถ่ายทอดสด เสวนา เรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

09.00 ชี้แจงวัตถุประสงค์
คุณเวสน่า โรดิช ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
คุณมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

09.30 กล่าวเปิดงาน และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด”
คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

10.00 การรักษาการจ้างงาน - ตัวอย่างที่ดี
ผู้อภิปราย
- รศ. ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาตรการการทำงานในเวลาที่สั้นลง (short time work)และตัวอย่างอื่นๆ
- คุณธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- คุณธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
- คุณมารุต ชุ่มขนทด ผู้ก่อตั้งและ CEO C;as Café
- ผู้แทนกระทรวงแรงงาน *

ดำเนินรายการโดย คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ไทยพีบีเอส

 

พบกับการถ่ายทอดสด เสวนา เรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงานหลังโควิด วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา...

โพสต์โดย Voicelabour เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020

 

 

“มาตรการการทำงานในเวลาที่สั้นลง” ในประเทศไทย รวมทั้งตัวอย่างที่ดีอื่นๆ
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ
11.30 ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป

การเสวนา ช่วงบ่าย
13.30 เลิกจ้างที่(ไม่)เป็นธรรม -กลไกคุ้มครองแรงงานในช่วงวิกฤต
ผู้ร่วมอภิปราย
- คุณอนรรมวรรณ ศรีจันทร์ ผู้นำแรงงานโรงงานผลิตชุดชั้นใน จ.นครสวรรค์
- แรงงานหญิงตั้งครรภ์และถูกเลิกจ้าง *
- คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ นักกฎหมายแรงงาน
- คุณสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานสภาองค์การนายจ้างบริการไทย
- ส.ส. สุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
- ผู้แทนกระทรวงแรงงาน *
ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
ประเด็นการเสวนา
- ในการเลิกจ้างช่วงโควิด กลไกช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานที่มีอยู่มีข้อจำกัดอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร
- ในระยะสั้น ควรให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานอย่างไร และควรจัดระบบเพื่อยุติข้อขัดแย้งและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรให้ได้ผลที่รวดเร็ว และทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันทำงานอย่างไร
- กรณีการเลิกจ้างแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ทั้งที่กฎหมายห้ามเลิกจ้าง ควรมีมาตรการแก้ไขอย่างไร
- ในระยะยาว ควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือกลไกการคุ้มครองอย่างไรเพื่อรองรับวิกฤติที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
14.45 ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป
16.00 ปิดการเสวนา

จัดโดย
สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด
โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์